Национальный герб МолдовыRepublica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Comisia Naţională Pentru Integrare Europeană Airmoldova E-services Registru Chamber

Relaţii comercial-economice

Activitatea pe linie economică a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă se axează pe implementarea prevederilor Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2009-2013 ”Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, dar şi Strategiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor pentru anii 2006-2015.

Cadrul juridic:

O componentă importantă pentru dezvoltarea relaţiilor comercial-economice moldo-polone o constituie cadrul juridic bilateral, şi anume:

  • Convenţie între Republica Moldova şi Republica Polonă privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale (1994);
  • Acord între Republica Moldova şi Republica Polonă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor  (1994);
  • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea economică (2006)
  • Memorandum de cooperare între Ministerul Economiei şi Comerţului al RM şi Agenţia pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului al RP (2008);
  • Program de Cooperare între Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova şi Agenţia Poloneză pentru Informaţii şi Investiţii Străine (2008),
  • Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei şi Camera Economică Naţională a Poloniei ş.a.

Schimburile comercial-economice

(exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului).

Relaţiile dintre Republica Moldova şi Polonia în domeniul comercial-economic pe parcursul ultimilor 2 ani au fost într-o dinamică continuă. Pe parcursul anului 2012 s-a păstrat tendinţa de creştere a schimbului comercial bilateral, proces care a resimţit un impuls semnificativ pe parcursul anului 2011 (cînd a avut loc o creştere practic dublă a exporturilor moldovenşti în Polonia).

Analiza datelor statistice oferite de Biroului Naţional de Statistică al RM (BNS) arată că în anul 2011 volumul comerţului bilateral a constituit 220,5 milioane dolari SUA. Astfel, exporturile de mărfuri moldovenşti au constituit 85,9 milioane dolari SUA sau 3,87 % din totalul exporturilor ţării noastre (în creştere cu 83,9% faţă de anul 2010 – 46,7 mln. $), iar importurile de mărfuri poloneze au constituit 134,5 milioane dolari SUA sau 2,59% din totalul importurilor moldoveneşti (în creştere cu 28,1% faţă de anul 2010 – 105 mln. $).

Conform datelor statistice, pentru perioada ianuarie-noiembrie 2012, volumul comerţului bilateral a constituit 206,8 milioane dolari SUA. Pentru primele 11 luni ale anului trecut, exporturile de mărfuri moldovenşti au constituit 68,9 milioane dolari SUA (în scădere uşoară faţă de aceeaşi perioada a anului 2011), iar importurile de mărfuri poloneze în ţara noastră au constituit 137,9 milioane dolari SUA (în creştere cu 14,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011). Conform datelor oferite, Republica Polonă se situiază pe locul 7 (locul 4 între statele membre UE) printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova cu o pondere de 3,5% din totalul exporturilor moldovenşti, şi pe locul 9 (locul 4 între statele membre UE) cu o pondere de 2,9% din totalul importurilor moldoveneşti.

În anul 2011, în Republica Moldova, cu cele mai mari investiţii poloneze pătrunde una dintre cele mai importante companii de stat poloneze în domeniul producerii zahărului- Krajowa Spolka Cukrowa (Polski Cukier), prin procurarea fabricii de zahăr din or. Cupcini. Astfel, compania deschide calea pentru firmele poloneze ce doresc să investească în Moldova în alte domenii relevante. În anul 2012, mai multe întreprinderi poloneze au manifestat interes în intensificarea colaborării cu partenerii moldoveni în domenii mai puţin explorate în trecut şi anume: energia regenerabilă, purificarea apelor reziduale şi canalizare, realizarea proiectelor de infrastructură, implementarea tehnologiilor verzi, etc.

Piaţa poloneză rămâne în continuare prioritară în ceea ce priveşte importul vinurilor din Republica Moldova, fiind lider pe piaţa UE la capitolul consumul vinurilor moldoveneşti, care sunt mai cunoscute şi mai apreciate de către consumatorul polonez. Pe parcursul anului 2012 au fost întreprinse mai multe acţiuni promoţionale, inclusiv una majoră desfăşurată la 15 octombrie la hotelul ”Le Regina” din or. Varşovia, cu participarea a circa 16 companii producătoare de vinuri din ţara noastră, în vederea extinderii prezenţei vinurilor moldoveneşti de calitate pe piaţa poloneză.

De asemenea, în anul 2012 ambele părţi au continuat instituţionalizarea cooperării comercial-economice moldo-poloneze prin intermediul celei de a 3-a şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-polone pentru colaborare economică, care s-a desfăşurat la Chişinău. Lucrările Comisiei mixte au permis continuarea colaborării bilaterale în domeniul agriculturii şi industriei alimentarem transportului, tursimului, sectorului financiar-bancar, mediului, ÎMM-urilor, sănătăţii şi protecţiei sociale, dezvoltării regionale, standartizării, construcţiilor, etc.

În anul 2012, cu ocazia vizitei Preşedintelui Poloniei, la Chişinău, la 3 decembrie, a fost organizat cel de al doilea For al oamenilor de afaceri moldo-polonez (primul fiind organizat în martie 2011, la Chişinău), la care au participat 18 companii poloneze şi circa 100 companii din ţara noastră. Lucrările Forului au contribuit la intensificarea contactelor dintre reprezentanţii mediului de afaceri din ambele state, precum şi la stimularea investiţiilor poloneze în economia Republicii Moldova. Ceea ce vine să confirme faptul că Republica Moldova devine mai atractivă şi mai deschisă pentru business-ul polonez, în special în contextul avansării ţării noastre în negocierile privind crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprizător cu UE, care odată semnat va permite economiei moldoveneşti să fie şi mai deschisă nu numai pentru business-ul polonez, dar şi cel european.

Un aport important în dinamizarea contactelor comerciale dintre agenţii economici din ambele state îl au vizitele regulate ale oamenilor de afaceri în Moldova şi Polonia şi participarea acestora la tîrguri, expoziţii, foruri şi alte evenimente specializate menite să contribuie la aprofundarea relaţiilor de afaceri bilaterale.

Asistenţa Republicii Polone

Republica Moldova este o ţară prioritară pentru asistenţa poloneză. Pe ultimilor ani, ţara noastră a beneficiat de un suport real pentru continuarea reformelor interne de modernizare a ţării sub formă de sprijin financiar acordat de în cadrul Programului Polonez de Asistenţă pentru Dezvoltare (Polsih Aid). În anul 2012, valoarea asistenţei respective a constituit circa 4,5 milioane zloţi (aproximativ 1,1 milioane euro). Suportul respectiv este reflectat prin lansarea unor proiecte noi şi continuarea proiectelor deja existente pe cîteva domenii prioritare precum: securitatea publică, dezvoltarea regională şi descentralizarea, dezvoltarea rurală şi reforma justiţiei şi afacerilor interne. În continuare, Parteneriatul Estic rămîne pentru partea poloneză principalul areal geografic al asistenţei pentru dezvoltare. În acest sens, partea poloneză a elaborat un Program multi-anual de cooperare pentru dezvoltare (2012-2015), care este un plan strategic de asistenţă pentru fiecare ţară în parte şi care include o perioadă mai mare de timp.

Asistenţa consultativ-informaţională:

Totodată, aplicarea Regulamentului UE privind acordarea preferinţelor comerciale autonome pentru Republica Moldova (ATP), începînd cu luna martie 2008, a creat perspective suplimentare pentru promovarea în continuare a comerţului moldo-polon. Preferinţele comerciale în cauză oferă accesul liber de taxe şi fără cote a tuturor produselor originare din Republica Moldova pe piaţa Uniunii Europene, cu excepţia unui număr limitat de produse agricole extrem de sensibile pentru piaţa internă a UE.

Regulamentul

[82.4 Kb]

Agenţii economici interesaţi pot apela la serviciile Ambasadei în vederea obţinerii consultaţiilor şi informaţiilor suplimentare vis-a-vis de climatul investiţional, oportunităţile de afaceri şi avantajele competitive ale Republicii Moldova, facilităţile pentru investitorii străini, evenimentele promoţionale organizate în Moldova şi Polonia, stabilirea contactelor cu partenerii comerciali ş.a.

De menţionat că în august 2007, la Varşovia, a fost înfiinţată Camera economică polono-moldavă, membrii căreia sînt peste 20 companii din ambele ţări.

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013