Национальный герб Молдовы


Privatization

Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Airmoldova Invest

E-services ASP

Chamber

Relaţii comercial-economice

RELAŢIILE ECONOMICE BILATERALE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI REPUBLICA POLONIA

Cadrul juridic al relațiilor comercial-economice bilaterale

Republica Polonia este membru al Uniunii Europene din anul 2004, respectiv activitatea de comerț între Republica Moldova și Polonia se desfășoară în limitele prevederilor Acordului de Asociere/DCFTA. Astfel, toate avantajele (liberalizarea comerțului la majoritatea grupurilor de produse) și dezavantajele (interdicția exportului produselor de origine animală) care decurg din DCFTA, sunt valabile și în cazul Poloniei.

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) este parte a acordului între UE și Republica Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fiecărei din părți un acces mai bun pe piață, decât ce este oferit altor parteneri de comerț. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și export, daca există) în comerțul produselor între aceste părți.

Pentru a afla mai multe despre DCFTA, vezi Ghidul acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care poate fi accesat la unul din linkurile de mai jos:

Suplimentar Acordului de Asociere, Republica Moldova a semnat de-a lungul anilor un șir de acorduri bilaterale, menite să contribuie la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice moldo-polone, şi anume:

  • Convenţie între Republica Moldova şi Republica Polonă privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale (1994);
  • Acord între Republica Moldova şi Republica Polonă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (1994);
  • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea economică (2006);
  • Memorandum de cooperare între Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului a Republicii Polonia (2008);
  • Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei şi Camera Economică Naţională a Poloniei ş.a.

Schimburile comerciale bilaterale în anul 2017

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Polonia, a înregistrat în anul 2017 suma de 268,6 mil USD (cu 30,65% mai mult în comparație cu anul 2016). Astfel, după valoarea volumului schimburilor comerciale, Polonia s-a situat la finele anului 2017 pe locul 8 între țările cu care Republica Moldova are relaţii comerciale, deţinând o pondere de 3,7% în comerțul total al țării noastre.

Exporturile de mărfuri realizat în anul 2017 a înregistrat suma de 102,9 mil USD, în creștere cu 40,21% față de anul 2016. Importurile de mărfuri din Polonia în aceiași perioadă a însumat 165,7 mil USD, înregistrând, astfel, o creştere cu 25,35%.

Soldul balanței comerciale bilaterale a fost unul negativ, constituind -62,791 mil USD în favoarea Poloniei.

  2016
(mii USD)
2017
(mii USD)
Dinamica
2017/2016 (%)
Total 205,613.46 268,637.19 +30,65
Export 73,408.26 102,922.88 +40,21
Import 132,205.20 165,714.31 +25,35
Sold -58,796.94 -62,791.43  
  2016 2017 Dinamica
Nr. companii exportatoare 186 221 +35
Nr. companii importatoare 1361 1542 +181

Schimburile comerciale bilaterale în ianuarie-august 2018

În primele 8 luni ale anului 2018, datele statistice scot în evidență o intensificare a comerțului bilateral, exporturile către Polonia fiind în creștere cu 30% față de aceiași perioadă a anului 2017 și cu 42% față de ianuarie - august 2016, ajungând la o cifră de 60,88 milioane USD. Astfel, exporturile de mărfuri către Polonia au reprezentat 3,47% din totalul exporturilor moldovenești sau 5,1% din cele orientate către UE

Principalele articole de export ale Republicii Moldova în Republica Polonă rămân a fi: produsele agroalimentare, inclusiv, sucurile, vinurile și alte băuturi alcoolice; mobilă și accesorii; semințe și fructe oleaginoase; materiale textile (îmbrăcăminte și accesorii, costume, sacouri).

Importurile, au înregistrat la rândul său, creșteri semnificative, în perioada de referință fiind importate cu 30% mai multe produse decât în aceiași perioadă a anului 2017 și cu 60% mai mult față de ianuarie –august 2016, cifrându-se la 129,39 mil USD. În consecință, mărfurile poloneze dețin o pondere de 3,49% din totalul importurilor în Republica Moldova, sau de 6,9% din mărfurile importate din UE.

Principalele articole de import din Polonia sunt: produse pentru igiena personală; panouri fibrolemnoase; medicamente; agenți organici de suprafață (preparate chimice pentru spălat și curățat); electrocasnice, climatizatoare, combine frigorifice si frigidere.

Investițiile poloneze în economia națională

Conform datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice, la moment, în Republica Moldova activează circa 100 întreprinderi cu capital polonez, iar potrivit Băncii Naționale, investițiile directe în economia națională au atins la finele anului 2017 cifra de 16,97 mil USD, care o situează pe locul 22 în lista investitorilor străini.

Cel mai mare investitor polonez în RM rămâne a fi compania „Polski Cukier”. Alte companii poloneze bine-cunoscute, care își desfășoară activitatea pe piața din Republica Moldova, sunt Red Sky (web servicii), ECM Group Polska SA (managementul proiectelor de infrastructură), ș.a.

Asistența pentru dezvoltare acordată Republicii Moldova de către Republica Polonia

Republica Moldova este o ţară prioritară pentru asistenţa poloneză pentru dezvoltare. Ţara noastră a beneficiat de un suport real pentru continuarea reformelor interne de modernizare a ţării sub formă de sprijin financiar acordat în cadrul Programului Polonez de Asistenţă pentru Dezvoltare Polska Pomoc (Polish Aid) al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Programul de Asistență pentru Dezvoltare pentru anii 2016-2020 se axează pe asistența în 8 domenii-cheie, respectiv: buna guvernare/dezvoltare regională, agricultură sustenabilă și dezvoltare rurală, capitalul uman, democrație și drepturile omului, antreprenoriat și sectorul privat, protecția mediului înconjurător. În RM accentul este plasat pe domeniile buna guvernare/dezvoltare regională, precum și agricultură sustenabilă și dezvoltare rurală.

Centrul Informațional pentru Autoritățile Locale (Ialoveni), lansat în 2012 prin intermediul Solidarity Fund PL (gestionar actual), reprezintă una din cele mai de vază inițiative poloneze, care contribuie la fortificarea capacităților instituționale ale APL din RM, sporirea democrației la nivel local. Totodată, merită de menționat numeroasele stagieri, oferite atât în cadrul Școlii Naționale de Administrare Publică (KSAP), cât și nemijlocit de către instituțiile de stat poloneze, de care anual beneficiază zeci de funcționari din Moldova.