Национальный герб Молдовы

Legi şi alte acte normative ale Republicii Moldova

Pentru a avea acces la întreaga culegere a actelor normative ale Republicii Moldova (legi, decrete, hotărâri de Guvern, regulamente, si alte acte - disponibile in doua limbi) puteţi utiliza site-ul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova - lex.justice.md.

Cu titlu informativ, Va prezentam lista actelor normative ale Republicii Moldova, celor mai des solicitate sau utilizate de câtre cetăţeni in timpul vizitei la Ambasada:

 • Codul Civil, nr. 1107-XV din 6.06.2002;
 • Codul Familiei, nr.1316-XIV din 26.10.2000;
 • Legea cetăţeniei Republicii Moldova, nr. 1024 din 02.06.2000;
 • Legea privind actele de stare civila, nr. 100 din 26.04.2001;
 • Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, nr. 273 din 09.11.1994;
 • Legea cu privire la notariat, nr. 1453 din 08.11.2002;
 • Legea cu privire la migraţiune, nr. 1518 din 6.12.2002;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Comunitatea Europeana privind facilitarea eliberării vizelor (pentru cetăţenii Republicii Moldova de la 1 Ianuarie 2008) - Informatie generala
 • Ordonanta Guvernului privind stabilirea cuantumului taxelor consulare, nr. 1 din 26.09.2000,
 • Legea Republicii Moldova nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 “Cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova”
 • Legea Republicii Moldova nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 “Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova”
 • Legea Republicii Moldova nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 “Cu privire la migraţiune”
 • Regulile de sedere a cetatenilor straini si a apatrizilor in Republica Moldova, adoptate prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 24 februatie 1998
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Comunitatea Europeana privind facilitarea eliberării vizelor (pentru cetăţenii Republicii Moldova de la 1 Ianuarie 2008)