ceramicstate emblem of the Republic of Moldovaceramic

Government

Prime minister of the Republic of Moldova

In accordance with the Constitution (Main Law) of the Republic of Moldova the Government of the Republic of Moldova is an executive administrative entity of the Republic of Moldova and submitted to the President of the Republic of Moldova.

The Government settles all the questions of state governing which according to Constitution (Main Law) of the Republic of Moldova and the present Law is in its competence.

The Government on the basis and in order to execute laws of the Republic of Moldova, enactments of the Parliament of the Republic, decrees and regulations of the President of the Republic of Moldova adopts and issues orders, organizes and check their execution. Enactments and orders of the Government are compulsory for execution in all the territory of the Republic of Moldova.

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013