Национальный герб Молдовы

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Pentru orice întrebări privind obţinerea vizelor pentru Republica Moldova şi alte aspecte consulare, adresaţi-Vă la Secţia Consulară a Ambasadei.

Adresa Secţiei Consulare:

Adresa: str. Imielińska 1 02-710, Varşovia, Republica Polonă
Tel.: (+ 48 22) 646 55 07
Fax: (+ 48 22) 646 20 99
E-mail: varsovia@mfa.md

Program de lucru cu cetăţenii:

Luni - Vineri: 08:00 - 12:00/13:00 - 17:00

Titlu de calătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat, dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată paşaport; sau au intrat în Republica Polonia fără paşaport.

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 • Două fotografii de mărimea 3x4 cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
 • Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  • buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
  • paşaportul expirat sau deteriorat;
  • permisul de şedere;
  • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămîni înainte de plecare în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013