Национальный герб Молдовы

Noutăţi consulare

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă, aduce la cunoştinţă că la 08.07.2011 au intrat în vigoare modificările operate la Legea nr. 273 din 09.11.1994

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă, aduce la cunoştinţă că la 08.07.2011 au intrat în vigoare modificările operate la Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Potrivit noului alineat (1)3 al articolului 4 din Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte - Actele de identitate se eliberează la cererea solicitantului, depusă personal la organele competente, în modul stabilit.

Prin urmare, Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă nu va mai întocmi şi elibera procuri pentru perfectarea buletinelor de identitate ale Republicii Moldova.

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare vor putea în continuare depune la misiune seturile de documete necesare perfectării paşapoartelor de călătorii în străinătate.

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013