Национальный герб Молдовы

Parteneriat Estic

La 28 noiembrie 2013, la Vilnius, Republica Moldova a parafat textul Acordului de Asociere, care include și crearea Zonei de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător.

COOPERAREA RM ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC (PaE)

Cel mai important element al cadrului juridic al dialogului RM-UE instituit prin Parteneriatul Estic îl constituie Acordul de Asociere. Pe parcursul celor 14 runde de negocieri desfăşurate pînă în prezent au fost închise provizoriu negocierile pe toate subiectele legate de Dialogul Politic şi Reforme, Cooperare în domeniul Politicii Externe şi de Securitate, Cooperarea economică şi sectorială, Prevederile institutionale. Capitolul Justiţie, Libertate şi Securitate este, la fel, aproape de închiderea lui provizorie.

Republica Moldova are drept obiectiv valorificarea oportunităţilor oferite de Parteneriatul Estic atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi cea multilaterală, în baza principiilor diferenţierii şi mai mult pentru mai mult. După cum prevede abordarea “mai multă asistenţă pentru mai multe reforme”, UE a oferit RM pentru anul bugetar 2012, 28 mln Euro suplimentar tranşelor de asistenţă programate iniţial pentru continuarea reformelor în domeniile justiţiei, sănătăţii şi dezvoltării rurale.

Pe dimensiunea multilaterală a Parteneriatului Estic, instituţiile de resort participă cu regularitate la reuniunile din cadrul platformelor tematice ale Parteneriatului.

Republica Moldova a găzduit la 5 iunie 2012 prima reuniune a Miniştrilor de externe ai PaE în cadrul formatului de dialog informal. RM va fi prima ţară din PaE care va găzdui următoarea reuniune a Forului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic în luna octombrie 2013, la Chişinău.

Republica Moldova manifestă un interes sporit pentru cooperarea în cadrul Platformei tematice 1 („Democraţie, buna guvernare şi stabilitate) şi Platformei tematice 3 („Securitate energetică”).

Summit