Национальный герб Молдовы

Cetăţenia

Renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Polonia şi luaţi în evidenţă consulară la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Varşovia, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii depun la secţia consulară următoarele acte:

 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia, în 3 exemplare, în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Polonia, data şi temeiul primirii permisului de şedere în Polonia, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Polonia, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • adeverinţa de la organele locale din Polonia despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei polone, sau a altui stat, ori garanţia dobîndirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • declaraţia în scris a copilului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi certifică la Secţia Consulară a Ambasadei;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • bonul bancar de plată a taxei consulare în valoare 300 Euro (sau echivalentul în PLN la cursul oficial din ziua plăţii). Taxa consulară se achită după prezentarea tuturor actelor la Secţia Consulară a Ambasadei.
 • patru (4) fotografii de mărimea 3,5 x 4,5 cm.
Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013