Национальный герб Молдовы

Cetăţenia

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Polonia care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Varşovia.

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii depun la Secţia Consulară a Ambasadei următoarele acte:

  • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii cu domiciliul permanent în Polonia, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
  • copia actului de identitate;
  • 4 (patru) fotografii de mărimea 35mm x 45mm;
  • cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
  • copia bonului de plată a taxei consulare (10 Euro).
Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013