Национальный герб Молдовы

Cetăţenia

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Polonia care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Varşovia.

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii depun la Secţia Consulară a Ambasadei următoarele acte:

  • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii cu domiciliul permanent în Polonia, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
  • copia actului de identitate;
  • 4 (patru) fotografii de mărimea 35mm x 45mm;
  • cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
  • copia bonului de plată a taxei consulare (10 Euro).