Национальный герб Молдовы

Apostila

Republica Moldova a aderat la Conventia cu privire la Apostilă

Începînd cu 16 martie 2007, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Cetăţenii moldoveni au obţinut posibilitatea simplificării procedurilor de supralegalizare a documentelor eliberate în unele state pentru a fi utilizate peste hotare.

Pînă la aderarea Republicii Moldova la aceasta Convenție, pentru recunoașterea în străinătate a actelor eliberate in Republica Moldova, cetățenii urmau o serie de proceduri anevoioase de supralegalizare a actelor, prezentîndu-le pentru autentificare în mai multe instituții din ţară iar apoi la ambasadele sau consulatele străine.

Procedura de apostilare constă în aplicarea unei stampile speciale pe documentul care urmează a fi utilizat într-un alt stat parte la convenţia de la Haga. Inscripţia poartă în antet inscripţiile în limba franceză "Apostille" şi "(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)", fiind urmate de menţiunile de autentificare în limba statului emitent.

Potrivit art. 2 al Legii nr. 42-XVI din 02.03.2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a fost desemnat în calitate de autoritate responsabilă pentru aplicarea apostilei.