Национальный герб Молдовы

Transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea acestor acte de stare civilă..

Există trei modalităţi de transcriere a actelor de stare civila:

 • Transcrierea actelor de stare civila în Republica Moldova:
  • prezenţa solicitantului în Republica Moldova este obligatorie
 • Transcrierea actelor de stare civila prin procură:
  • procura urmează a fi eliberată la Ambasadă, în baza unuia din următoarele documente de identitate valabile: paşaportul naţional sau buletinul de identitate;
  • procura, împreună cu toate documentele necesare, urmează a fi transmise persoanei împuternicite personal de către solicitant;
 • Transcrierea actelor de stare civila prin intermediul Ambasadei (începînd cu 01 ianuarie 2008, cetăţenii Republicii Moldova pot efectua transcrierea actelor de stare civilă prin intermediul misiunii diplomatice):
  • prezenţa solicitantului la Sectia Consulară este obligatorie;

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează să prezentaţi următoarele acte:

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente polone;
 • actele de identitate:
  • ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
  • ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
  • ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
  • ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
  • ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie a părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere a părinţilor copilului;
 • actul de identitate a solicitantului sau reprezentantului;
 • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură.
Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013