Национальный герб Молдовы

Activităţi şi evenimente Diaspora

DIASPORA ENGAGEMENT HUB

DIASPORA ENGAGEMENT HUB

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației (OIM), misiunea din Moldova și Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC) a lansat pe 12 februarie DIASPORA ENGAGEMENT HUB - un program nou, de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare, inclusiv asociațiilor și grupurilor de inițiativă. Scopul programului este de a susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.

Lansarea programului a avut loc în prezența Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, a șefei Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Simone Giger; a șefului misiunii OIM în Republica Moldova, Antonio Polosa și a șefului BRD, Valeriu Turea.

Premierul Pavel Filip a declarat că lansarea noului program de granturi are loc într-un context potrivit, când este nevoie mai mult decât oricând de consolidarea expertizei diasporei pentru susţinerea Republicii Moldova. „O prioritate a Guvernului pe care îl conduc este creșterea bunăstării oamenilor și dezvoltarea economică a țării. Guvernul are toată deschiderea pentru a facilita transferul de competențe, de experiență profesională, de cunoștințe, de bune practici de la reprezentanții diasporei noastre către cei din interiorul țării, pentru că acest lucru poate însemna, în final, mai multă performanță pentru Republica Moldova”, a declarat prim-ministrul. Șeful Executivului a menţionat că este determinat să recâștige încrederea cetățenilor din diasporă prin acțiuni concrete şi eficiente ale Guvernului.

În opinia dnei Simone Giger, șefa Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, migranții posedă experiențe și cunoștințe vaste, acumulate în exterior, care pot contribui la dezvoltarea țărilor lor de origine. ”Guvernul este cel care are datoria să asigure că potențialul generat de migrație este utilizat în acest scop. Implicarea diasporei ar trebui să însemne mult mai mult decât simplul transfer al resurselor financiare din țara de destinație în țara de origine. Ne așteptăm ca acest program să devină un instrument important de atragere și utilizare cât mai eficientă a resurselor diasporei, cum ar fi cunoștințele, abilitățile și practicile culturale acumulate de membrii acesteia, spre binele întregii țări”, a afirmat Simone Giger.

La rândul său, Antonio Polosa, șeful misiunii OIM în Republica Moldova a menționat că programul Diaspora Emgagement Hub va ajuta la circulația ideilor și proceselor inovatoare și va lărgi rețelele de comunicare sociale. Credem că trebuie să se investească mai mult în capacitatea de asociere a diasporei, astfel încât aceasta să devină o voce mai puternică. Acest program va ajuta Moldova și va întări coeziunea civică, dar și spiritul de voluntariat al membrilor diasporei.”

Șeful BRD, Valeriu Turea: ”E pentru prima oară când BRD împreună cu partenerii internaţionali lansează un asemenea program masiv de granturi, ceea ce presupune de la sine şi alt nivel de implicare din partea asociaţiilor şi persoanelor fizice din diasporă. Nu mai putem rămâne la faza sprijinirii concertelor cu interpreţi din ţară cu ocazii tradiţionale – sunt necesare şi astea, dar nici pe departe suficiente. Trebuie să ţinem cont că însăşi diaspora a evoluat foarte mult în ultimii ani. Avem exemple strălucite de implicare a asociaţiilor, a compatrioţilor noştri în dezvoltarea Republicii Moldova, în special, pe dimensiunea locală."

Etapa incipientă a programului Diaspora Engagement Hub prevede trei subprograme ce vor susține:

REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREI
18 granturi a câte 2.000 CHF vor fi oferite profesioniștilor din diasporă în scopul de a încuraja transferul de capital uman și experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, prin intermediul reîntoarcerii profesionale pe termen scurt (2 săptămâni – 2 luni).

PROIECTE INOVATOARE ALE DIASPOREI
16 granturi a câte 4.000 CHF vor fi oferite membrilor diasporei pentru implementarea în Republica Moldova a unor proiecte și activități cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale.

PARTENERIATE TEMATICE REGIONALE
5 granturi a câte 5.000 CHF vor fi oferite asociațiilor din diasporă pentru desfășurarea diferitor acțiuni cu caracter socioeconomic regional, comunitar, educațional și de sănătate, care vor fi implementate de un grup de inițiativă, compus din cel puțin două asociații din diasporă din minimum două țări și un ONG din Republica Moldova.

Dosarele de aplicare pot fi depuse online, în perioada 12 februarie 2016 – 31 martie 2017, prin intermediul formularelor online.
Proiectele vor fi examinate o dată la două luni pe parcursul întregii perioade de aplicare de către o comisie comună de evaluare OIM / BRD.

Programul DIASPORA ENGAGEMENT HUB nu se va limita la cele 39 de granturi acordate. Valoarea totală a granturilor este de 125.000 franci elvețieni (CHF).

Mizând pe buna colaborare cu partenerii de dezvoltare și pe implicarea diasporei, pe parcurs numărul subprogramelor și al granturilor va crește.

DIASPORA ENGAGEMENT HUB este un program nou destinat diasporei, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea din Moldova, în parteneriat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).