Национальный герб Молдовы

Acţiuni Notariale

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi temporar sau permanent în Polonia pot obţine la Secţia Consulară a Ambasadei anumite servicii notariale cum ar fi: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Legalizarea semnăturii pe declaraţii

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Secţia Consulară a Ambasadei, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate)
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie;

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Secţiei Consulară a Ambasadei în prezenţa consulului.