Национальный герб Молдовы

Acţiuni Notariale

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi temporar sau permanent în Polonia pot obţine la Secţia Consulară a Ambasadei anumite servicii notariale cum ar fi: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Anunţuri şi informaţii

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă

Secţia Consulară a Ambasadei aduce la cunoştinţă cetăţenilor că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi prenumelui etc.) sînt identificate cazuri de imposibilitate a soluţionării unor cereri suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu sunt complete şi nu permit acest lucru.

Este vorba de situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă, concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sînt în drept de a reveni la numele de familie deţinut pînă la căsătorie).

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Tehnologii Informaţionale (în prezent Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

În acest context, Secţia Consulară a Ambasadei solicită cetăţenilor să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notari din Polonia, pentru împuternicirea persoanelor din Republica Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013